KENTSEL DÖNÜŞÜM KREDİSİ

FAİZ DESTEĞİ:

Kanun kapsamında kredi kullanacak gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan
kullanacağı kredilere; Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanın teklifi
üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenen oranlarda Dönüşüm Projeleri Özel
Hesabından karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir.


FAİZ DESTEĞİ ESASLARI

 • Bakanlık kendisine başvuran bankalarla protokol imzalar.
 • Banka, kredi başvurularını protokol hükümleri ve bankanın kredilendirme

usul, esas ve mevzuatı çerçevesinde değerlendirir.

 • Banka kredi vermeyi uygun gördüğü hak sahiplerinin listesini Bakanlığa
  bildirir. Bakanlıkça başvuru 6306 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilir.
 • Faiz desteğinden yararlandırılacaklar Bankaya bildirilir.
 • Faiz desteği sağlanacak krediler için bankalar tarafından talep edilecek ücret,
  sigorta ve benzeri giderler hak sahipleri tarafından ödenir.

FAİZ DESTEĞİ GERİ ÖDEMESİ

 • Bankalar tarafından sağlanacak kredilere verilecek faiz desteği ödemeleri,
  bankanın kullandırılan kredilere ilişkin taksit vadesi sonuna kadar
  hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş aylık faiz desteği
  tutarlarını Bakanlığa bildirmesini takiben Bakanlıkça hesaptan
  gerçekleştirilir.
 • Hak sahipleri tarafından geri ödemesi gerçekleştirilmeyen krediler için faiz
  desteği ödemeleri durdurulur.
 • Hak sahiplerinin bankalar ile yapılacak olan protokoller kapsamında
  kullanacakları kredinin anapara riski ile faiz desteği dışında kalan faiz
  ödemelerinden doğan risk tamamen bankaya aittir.
deneme yazı
Bizi Takip Edin

© 2015 Yaman Turgut Gayrimenkul Danışmanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.

Konseptika