12 Adımda Kentsel Dönüşüm 

 1. Belediye imar Müdürlüğü, Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak arşivden binanıza ait mevcut projeler temin edilir.
 2. Bina Deprem Risk Raporu almak için binaya ait mevcut projeler ve tapunuz ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilenen bir kuruluşa başvuru yapılır. 
 3. Kuruluşun binanızda yaptığı gerekli inceleme, tespit ve çalışmalar sonucu binanız için Deprem Risk Raporu hazırlanır.
 4. Hazırlanan Deprem Risk Raporu Bakanlık Yetkili Kuruluşu tarafından bağlı bulunduğunuz il Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne en geç iki gün içinde bir üst yazı ile sunulur.
 5. Bakanlık; hazırlatmış olduğunuz Deprem Risk Raporunun Onayı tarafınıza resmi bir yazı ile bildirilir.
 6. Bakanlık onay yazısının size tebliğinden sonra binanız yenilenmesi gerekiyor ise 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü imza altına alınır. 
 7. Bina Ortak Karar Protokolü bağlı bulunduğunuz İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile sunulur.
 8. Binanızın yenilenmesi için yıkılması, yeniden inşaatı veya güçlendirilmesi için Bakanlık Aracılığı ile kredi olanaklarından yararlanmak için Bakanlığa talepte bulunulur.
 9. Binanın yeniden yapımı sırasında ekonomik durumu iyi olmayan maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın vereceği kira yardımından yararlanmaları için başvuru yapılır.
 10. Binanın yeniden inşaatı veya güçlendirmesinin yapılması için tüm projeler hazırlatılır ve ilgili belediyelerden ruhsat alınır.
 11. Binanın yeniden inşaat ve güçlendirme uygulaması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müteahhitlik Lisansı sahip şirketler ile sözleşme yapılır.
 12. Yapımı tamamlanan binanız için bağlı olduğunuz Belediye’den (Depreme dayanıklı, projesine uygun yapılmış, eksiksiz bina) İskanlı Tapularınız alınır.
İlk yorumlayan siz olun
deneme yazı
Bizi Takip Edin

© 2015 Yaman Turgut Gayrimenkul Danışmanlığı. Tüm Hakları Saklıdır.

Konseptika